Mario Puzo - Kmotr

17.11.2010 18:22

Ve stejném okamžiku Sonny postřehl, že vůz před ním neodjel pryč, nýbrž jen o kousek popojel a bránil mu i nadále v jízdě. Koutkem oka současně zahlédl dalšího muže v ztemnělé budce po pravici. Neměl však ani čas o tom uvažovat, neboť z vozu před ním vystoupili dva muži a šli k němu. Výběrčí se dosud neukázal. A zlomek vteřiny před tím, než vůbec k něčemu došlo, Sonny Carleone pochopil, že je vyřízen. V tu chvíli měl mysl zcela jasnou, oproštěnou od veškeré zuřivosti, jako by ho skrytý strach, konečně hmatatelný a přítomný, od všeho očistil.

Zpět